Ďakujem pohrebnctvo Večný sen z Lučenca, za citlivý prístup a nekonečnú trpezlivosť pri vybavovaní vecí spojených s pohrebom. S pozdravom

V. Tóth